Ako spoločne robíme Radosť


Milí "Radostníci",

veľmi nás teší, že vám môžeme predstaviť aktivitu, ktorá skutočne dáva zmysel, ktorá pomáha deťom. Nazvali sme ju Radostné drobné.

Vďaka vašej podpore v podobe Radostných drobných, teda peňazí, ktoré získame zo zaokrúhlenia čiastky za nákup, podporujeme spoločne vzdelávacie komunitné centrum Radostný svet. Deti tu vyrastajú v slobode a rešpekte jeden k druhému a svetu. Keďže toto centrum nie je podporované štátom a všetky výdavky hradí z príspevkov, rozhodli sme sa, že podporíme ich zmysluplný zámer. Darované finančné prostriedky sú použité na nákup učebných pomôcok, počítačov, vybavenia dielničky a jednotlivých učební. V mene detí z Radostného sveta vám za príspevky ĎAKUJEME!

Ponúkame vám možnosť ako pomôcť (a ticho veríme, že ju prijmete). Stačí, keď pri vyplňovaní objednávky zvážite, či zaokrúhlite čiastku svojho nákupu. Rozdiel, ktorý vznikne, pôjde celý na podporu Radostného sveta. My radi venujeme čiastku 500 Euro. Pre vás samotných zaokrúhlenie nákupu bude znamenať "drobné".

Myšlienka radostných drobných nás totálne nadchla. Za pár „drobných“ si v dnešnej dobe takmer nič nekúpime. Ale ak tieto drobné darujeme na dobrú vec, a pokiaľ to isté urobia ďalšie stovky možno aj tisíce z vás, potom sa ukáže sila spoločnej dobrej vôle! Sila, ktorá už dokáže pomôcť. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste pri najbližšom nákupe zvážili aj túto možnosť – zaokrúhliť nákup o pár drobných, ktoré pôjdu úplne všetky na konto Radostného sveta.
Suma, ktorú sme spoločne vyzbierali je uvedená na našej úvodnej strane na www.paradnedarceky.sk napravo dole.