Radostné drobné aneb jak společně pomáháme zdravotně postiženým

Jak společně děláme RadostMilí "Radostníci",


velmi nás těší, že vám můžeme představit aktivitu, která opravdu dává smysl, která pomáhá lidem s těžkým osudem, pomáhá zdravotně postiženým. Nazvali jsme ji Radostné drobné.

V roce 2012 jsme společně darovali krásných 20 218,- Kč!!! Někdo přispěl korunou někdo padesáti. Všechno, opravdu všechno se však počítá.

I v roce 2012 můžeme spolu dokázat, že nám osud zdravotně postižených není lhostejný. Nabízíme vám opět možnost jak pomoci (a tiše věříme, že ji přijmete). Stačí, když při vyplňování objednávky zvážíte, zda zaokrouhlíte částku svého nákupu. Rozdíl, který vznikne, půjde celý na ten nejušlechtilejší cíl, na podporu handicapovaných z Domova sv. Anežky, o.p.s. My rádi věnujeme částku 10 000 CZK. Pro vás samotných zaokrouhlení nákupu bude znamenat "drobné". Jsou to však drobné, jejichž hodnota je několikanásobně vyšší, neboť podpoří ty, na kterých padla těžká rána osudu navzdory jejich nevinnosti.
Myšlenka radostných drobných nás totálně nadchla. Za pár "kaček" si v dnešní době téměř nic nekoupíme. Ale pokud tyto drobné darujeme na dobrou věc, a pokud totéž udělají další stovky možná i tisíce z vás, pak se ukáže síla společné dobré vůle! Síla, která už dokáže pomoci. I vašich pár drobných přispěje svým dílem pomoci zdravotně postiženým, kteří ze všech sil každý den bojují s nepřízní svého osudu. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste při nejbližším nákupu zvážili i tuto možnost - zaokrouhlit nákup o pár drobných, které půjdou úplně všechny na konto Domova sv. Anežky, o.p.s.

 

A teď předáváme slovo řediteli Domova sv. Anežky, o.p.s. panu Šestákovi:

Pár slov k darované částce za rok 2012:

Vážení,

dovolte, abych jménem Domova sv. Anežky srdečně a upřímně poděkoval všem, kteří se zúčastnili speciální zákaznické akce serveru Dárek.cz s názvem Radostné drobné. Podařilo se vám během tří měsíců shromáždit v "drobných" více než deset tisíc korun. Stejnou částku přidal také provozovatel tohoto internetového obchodu společnost Lasy, s.r.o. Celkem jsme tak obdrželi dar ve výši 20.218,-Kč, což je opravdu více, než jsme očekávali. Velmi si vaší podpory vážíme. Darované finanční prostředky jsme prakticky obratem využili pro řešení akutního havarijního stavu dlažby ve společenských prostorech a jídelně Domova sv. Anežky. Ta se bohužel po patnácti letech začala zvedat a praskat a bylo nutno přistoupit k její výměně, což zahrnovalo odstranění původní dlažby, nivelizační stěrku a montáž nové dlažby. V tuto chvíli se nám podařilo takto realizovat polovinu z potřebné plochy, druhou část plánujeme na léto 2013. Celkem jde o více než 100 m2 podlahy. Celkové náklady na tuto akci činí cca 150 tisíc Kč. Vy jste nyní významně přispěli k tomu, abychom ji mohli uskutečnit. Moc vám za to děkujeme a ještě větší poděkování patří společnosti Lasy, s.r.o., která se rozhodla ponechat zákaznickou akci Radostné drobné i pro rok 2013 s tím, že vaše drobné opět podpoří náš Domov sv. Anežky.

Více informací o naší činnosti najdete na stránkách www.anezka-tyn.cz.

 Za všechny z Domova sv. Anežky

Jan Šesták, ředitel společnosti

     

 

"Akce „Radostné drobné“ je opravdu dobrý nápad. Velice si vážíme toho, že Dárek.cz vybral Domov sv. Anežky, o.p.s. jako organizaci, kterou touto akcí společně s vámi zákazníky podpoří. Všichni v Anežce se těšíme, že vás zákazníků, kteří svůj nákup zaokrouhlí, bude co nejvíce. Z mnoha drobných by se tak stala velká radost, která nám v roce 2013 pomůže zajistit provoz Domova sv. Anežky, rozvíjet jeho činnosti a aktivity, zlepšovat jeho technické a materiální zázemí. Všechny vás budeme po ukončení akce informovat, na co přesně jsme vaše finanční příspěvky využili. Moc děkujeme všem radostně zaokrouhlujícím zákazníkům a zveme vás někdy k návštěvě našeho domova."

 Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky

         

 

Představení Domova sv. Anežky:

Domov sv. Anežky vznikl v roce 1999 díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou rekonstrukcí části hospodářského dvora v Týně nad Vltavou – Čihovicích jako centrum pro pomoc a podporu dospělým lidem se zdravotním (mentální, tělesné, smyslové, kombinované) postižením. Dnes ve dvou střediscích poskytujeme sociální služby, provozujeme chráněné dílny a Rehabilitační centrum – nestátní zdravotnické zařízení. Koncepce činnosti Domova sv. Anežky nabízí unikátní prostupnost a návaznost jednotlivých nástrojů podpory pro dospělého člověka se zdravotním postižením.

Domov sv. Anežky, o.p.s. se snaží dávat lidem s postižením především potřebné PŘÍLEŽITOSTI pro pracovní a sociální začlenění a zároveň dostatek vhodné PODPORY, aby tyto příležitosti mohli a uměli využít.

Ve prospěch dospělých lidí se zdravotním postižením Domov sv. Anežky poskytuje tři druhy sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení), provozuje šest chráněných dílen (tkalcovská, keramická, truhlářská, údržba zeleně, potisk reklamních předmětů, správa a úklid objektu) pro jejich pracovní uplatnění a rehabilitační centrum (léčebná tělesná výchova, fyzioterapie). Sociální služby a rehabilitační centrum Domova sv. Anežky, o.p.s. aktuálně využívá okolo 30 dospělých lidí s postižením. V chráněných dílnách je dále zaměstnáno 30 pracovníků se zdravotním postižením.

 Domov sv. Anežky, o.p.s. realizuje ve prospěch lidí s postižením řadu podpůrných projektů a aktivit. Jde například o Výtvarnou dílnu, kickbox, provoz internetového Rádia Radiátor nebo činnost hudební i taneční skupiny Živelná pohroma. Mezi dlouhodobé aktivity patří projekt pěšího putování Na společné cestě aneb po stezce za svatým Jakubem.

 Domov sv. Anežky obdržel v listopadu 2011 „Cenu kvality v sociálních službách“ od Rady kvality ČR a časopisu Ošetřovatelská péče v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.