Parádnedarčeky.sk - Registrovaný sociálny podnik

Radi by sme vám oznámili, že spoločnosť Lasy, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod www.paradnedarceky.sk sa stala od 15.5.2020 Registrovaným sociálnym podnikom. 
Už predtým sme kládli dôraz na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov a toto je ďalší krok, ako umožniť znevýhodneným skupinám sa plne realizovať na trhu práce.

Radi by sme vás informovali o vyhlásení volieb do Poradného orgánu na základe bodu 4.6., Interný dokument 01/2020 zo dňa 22.5.2020. Voľby sa uskutočnia v januári 2021. 
O presnom termíne vás budeme ešte informovať.