Oznámenie o konaní volieb a výzva na predloženie kandidátky na členov poradného výboru a výzva na predloženie žiadosti na zapísanie do zoznamu voličov