Deň otcov

DEŇ OTCOV
 
Tradícia Dňa otcov
vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej.
Veterán občianskej vojny William Jacson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a akonáhle sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia.
Prvé neoficiálne oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedělese postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.
Existujú však mnohé dohady o tom, kde a ako vlastne vznikol sviatok otcov a niektoré zdroje uvádzajú, že sa otcovstvo oslavovalo už v dávnej minulosti.
V našich končinách tomuto sviatku doteraz nebola venovaná až taká veľká pozornosť, no dalo by sa povedať, že popularita Dňa otcov narastá aj u nás.
V súčasnej dobe oslavuje spolu s Američanmi a Kanaďanmi vďačne tento sviatok napríklad v Brazílii, Veľkej Británii, Francúzsku i Rakúsku. Po roku 1989 sa začal šíriť aj v strednej Európe.
Či už je pôvod tohto sviatku akýkoľvek, dôležité je, že sa vôbec oslavuje a že tak ako matky aj oteckovia majú svoj vlastný deň, kedy na ne myslíme možno o niečo viac ako obvykle.
Takže medzinárodný deň majú deti, ženy i matky a kalendár nezabudol ani na otcov. Tí svoj deň oslávi 16. júna. Tak ako mnohé iné sviatky, ktoré sa k nám dostávajú z Ameriky, aj Deň otcov prijímajú ľudia s rôznymi pocitmi.
Dalo by sa však povedať, že je len a len na každom z nás, ako sa k sviatku otcov postaví - neznamená to predsa, že na Deň otcov musíme obdarovať otca pompéznom darom. Tí, ktorí chcú, si Deň otcov pripomenú a urobia ho výnimočným, tí, ktorým sa tento nápad nepáči, ho môžu prejsť bez povšimnutia. Je to však škoda, pretože vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá aj malým darčekom či jediným slovíčkom "Ďakujem" ... Každý otec si zaslúži našu pozornosť a verím že každého poteší darček, hoci len nejaká malá drobnosť.

Nezabúdajme na rolu otca
Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa.
Okrem úlohy živiteľa rodiny, ktorá vychádza zo spoločenských očakávaní a nárokov, je to dôležitá úloha blízkej osoby, ktorá dieťa sprevádza počas celého života. Otec nie je len animátorom voľného času, alebo bezodnú pokladničkou, ktorá vždy na požiadanie vydá svoje poklady.
Otec sa pre deti stáva vzorom, prvé autoritou, s ktorou deti prichádzajú do styku. Od vytvorenie tejto väzby v mnohých prípadoch závisí prijímanie ďalších autorít v živote ako sú napríklad učitelia v škole. Deti potrebujú cítiť, že otec je tu pre nich, a že je prítomný nielen telom, ale predovšetkým duchom.
Že on je ten, za kým môžu prísť nielen pri svojich úspechoch, ale aj počas pádov. Otcovskej potľapkanie po ramene má stále rovnakú silu ako v minulosti.
Zmyslom Dňa otcov je, osláviť podiel mužov-otcov na výchove detí, podľa možností v ideálnej kompletnej rodine, ale v prípade že to život zariadil inak, aj mimo nej. V súčasnosti sa prikladá dôraz aj na aspekt podpory role otca aj v rodinách, ktoré sa rozpadajú.
Na Deň otcov sa zdôrazňuje úlohy aktívneho otcovstva, kedy rodičovskej role už nie sú v stereotypnom postavenie - otcovia ako živitelia rodiny a matky v kuchyni - stále viac otcov sa realizuje s radosťou vo výchove, starostlivosti a živote detí už od narodenia. Súčasťou osláv Dňa otcov je zvyšovanie dôstojnosti postavenie otcov a zdôrazňovanie rovnosti a rovnaké potreby oboch rodičov v živote detí.
Neraz zabúdame na oteckov, všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove a starostlivosti o deti. Ale aj otcovia sú tu a zaslúži si pozornosť. Za všetko, čo pre nás a pre naše deti robia, za to, že ich naučí jazdiť na bicykli alebo hrať futbal, za zabezpečovanie každodenného živobytie pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo pre deti a pre rodinu ako takú otcovia robia.
Deň otcov je sviatkom všetkých otcov, preto nezabudnite ani na toho vášho a vyberte nejaký pekný darček pre mužov. Opäť postačí drobnôstka, ako je napríklad kniha, aby ste svojmu otcovi pripomenuli, že je pre vás výnimočný a vyjadrili mu svoju lásku, vďačnosť a úctu.
Tak, oteckovia, všetko najlepšie!